STUTOX II

Stutox - II je rodenticid ve formě granulované návnady k hubení hraboše polního, hryzce vodního a dalších drobných hlodavců v zemědělství, sadech a lesním hospodářství.
Účinná látka: fosfid zinečnatý 2,5 %
Doporučená dávka: 2 kg/ha
Aplikace: do nor (2-4 granule max 3x za rok) nebo jedových staniček za suchého počasí, vlivem vlhkosti se samovolně rozkládá, nikdy neaplikovat na neporostlém půdním podkladu, zamezit vzniku hromádek.
Z hlediska ekotoxicity je předností rychlá rozpadavost přípravku ve vlhkém prostředí,odbourávání účinné látky a rychlá likvidace (max. 1 týden). Trvale nezanechává rezidua ani v populaci hraboše polního, ani u jeho predátorů a ani v půdě. Rezistence vůči přípravku nevzniká. Na rozdíl od běžně-široké veřejnosti-dostupných biocidních přípravků na bázi antikoagulantů (brodifakum, bromadiolon,difenakum)
nezatěžuje životní prostředí
Balení: 10 (2 x 5) kg
Uvedená cena je za balení bez DPH 21%
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list
Povolení rozhoz
Povolení do nor
 

Cena: 2 580,- Kč