RECERVIN

​Speciální postřikový přípravek k ochraně jehličnanů a listnáčů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří. Řídká pastovitá směs šedohnědé barvy charakeristického zápachu. Aplikace postřikem i nátěrem
Účinná látka: rezidua destilace tuků 9,4%
Registrovaná dávka 110-130 kg na 100 stromů
Balení 10 kg
Uvedená cena je za balení bez DPH

Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné zaslat  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 2. nebo 3. stupně.


Etiketa
Bezpečnostní list
Cena: 640,- Kč