AVERSOL 2:1 BÍLÝ

​Aversol je tekutá směs žlutošedé barvy charakteristického zápachu. Je ředitelný vodou. Používá se k letní ochraně sazenic všech listnatých i jehličnatých dřevin.
Aplikace nástřikem doporučeným postřikovačem.Účinná látka Thiram 3,75 %

Spotřeba průměrně na 1 000 ks sazenic:
Nástřikem-sazenice do 2 let po výsadbě 6-7,5 kg, starší výsadby 7,5-9 kg
Balení 10 kg
Uvedená cena je za balení bez DPH


Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozmněňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!

Doba platnosti použití přípravku je omezena na dobu od 28. 4. 2020 do 25. 8. 2020.


Bezpečnostní list
Prospekt

Etiketa
Povolení

Cena: 420,- Kč