RAFAN MAX

Razantní pyrethroidní insekticid do obilnin a řepky ozimé. Velmi příznivá cena ošetření.
​Balení 1 l
​Uvedená cena je za balení bez DPH

Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!


Etiketa
​Bezpečnostní list
Cena: 3 305,- Kč