VAZTAK ACTIVE 1 l

Postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu určený k ošetření mnoha polních plodin, révy, okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých a žravých škůdců.
Účinná látka alpha-cypermethrin 50g/l
Registrovaná dávka 0,02-4 %
Balení 1 l
Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Na základě rozhodnutí ÚKZÚZ je tento přípravek povolen uvádět na trh do 31.1.2022 a používání je povoleno do 7.12.2022 !!!Etiketa
Bezpečnostní list​
Cena: 873,- Kč