FURY 10 EW

Insekticidní přípravek ze skupiny syntetických pyrethroidů, jenž je formulován jako olej - voda ( EW ) - nižší povrchové napětí jíchy, zlepšení pokryvnosti.Určen k hubení podkorního a kortikolního hmyzu.
Účinná látka zeta-cypermethrin 100g/l
Registrovaná dávka 0,02-0,4 %
Balení 1 l
Uvedená cena je za 1 l bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!

Etiketa

Bezpečnostní list
Cena: 1 453,- Kč