DINASTIA

Insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců na řepce olejce a hořčici, bramboru, obilninách, ovocných dřevinách, révě vinné, vojtěšce, luskovinách, zelenině, kukuřici seté, lnu, jahodníku, jírovci maďalu, okrasných rostlinách, máku setém a škúdcú v lesnictví.
Popis: dotykový, požerový širokospektrální insekticid
Účinná látka: deltamethrin
Škodlivý činitel: kůrovci, klikoroh borový, žraví i savý škůdci
Registrovaná dávka: 0,01–2 %
Balení: 5 lt
Ukončení uvádění na trh 31.10.2020 !!!
Bezpečnostní list
Etiketa

Cena: 7 150,- Kč