ACTELLIC SG 90 g

Generátor dýmu pro profesionální uživatele.

Dýmovnice je účinná na širokou škálu škůdců, moučných roztočů a molů, zavíječů, obilních roztočů. Hubí veškerá stádia hmyzu kromě vajíček. Hustý dým působí dotykově i fumigačně, dráždí hmyz a vypuzuje jej z úkrytů. Je účinný zejména na létající hmyz (dospělce zavíječů, molů, dvoukřídlých) a volně lezoucí škůdce (brouky, larvy, housenky aj.). Pokud je zamoření škůdci velmi intenzivní, opakuje se stejný postup po 6 týdnech. Actellic dýmovnice obsahuje pirimiphosmethyl, který je klasifikovaný jako organofosfátový insekticid. Vykuřovací jednotka s obsahem 90 g je na 570 m3 prostoru, ochranná lhůta není stanovena.
Uvedená cena je za 1 ks bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!

Cena: 179,- Kč