VOLIAM

Voliam obsahuje chlorantraniliprol, kontaktní a požerový insekticid ze skupiny antranildiamidů s novým mechanismem účinku. Účinkuje translaminárně a v případě půdní chemigace je rovněž přijímán kořeny a rozváděn xylémem. Voliam ovlivňuje ryanodinové receptory cílového hmyzu, blokuje svalovou regulaci a způsobuje rychlou paralýzu a úhyn. Expozice toxické dávce vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy s plným účinkem za 2-4 dny od ošetření. Účinkuje i ovicidně a hubí všechna larvální stádia a dospělce citlivých druhů hmyzu. Rychlý nástup účinku znamená vysokou úroveň ochrany plodiny proti poškození. Voliam účinkuje specificky na housenky motýlů (Lepidoptera) a některé další skupiny hmyzu (brouci, Coleoptera).
Balení 500 ml
Doporučená dávka: mandelinka bramborová - 50-60 ml/ha
                                klikoroh borový - 0,175 l/ha
Uvedená cena je za balení bez DPH

Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list

Cena: 5 510,- Kč