VENZAR 500 SC

Selektivní prípravek ve formě smáčitelného prášku ve vodorozpustných sáčcích k hubení jednoletých plevelů. Kořenový herbicid působící na klíčící
semena jednoletých plevelů.Dlouhý reziduální účinek.
Účinná látka lenacil 800 g/kg
Registrovaná dávka 200 g/ha
Balení 2 l

Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list
 
Cena: 3 730,- Kč