TITUS 25 WG

Selektivní systémový herbicid ve formě mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě k postemergentní aplikaci postřikem proti vytrvalým a jednoletým
travám a dvouděložným plevelům s krátkým reziduálním účinkem.
Účinná látka rimsulfuron 250 g/kg
Registrovaná dávka 30-60 g/ha
Balení 100 g

Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list
 
Cena: 3 090,- Kč