ROUNDUP KLASIK PRO 640 l

Neselektivní herbicid s desikačním účinkem ve formě koncentrátu ředitelného vodou k hubení jednoletých a vytrvalých jednoděložných i dvouděložných plevelů
vhodný pro běžné použití v oblasti standardních pěstebních zásahů.
Účinná látka glyphosate​-IPA 480 g/l
Registrovaná dávka 2-5 l/ha
Balení 640 l
Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Pro prodej bez osvědčení je možné koupit Roundup Klasik PRO á 1 l
Etiketa
Cena: 144 640,- Kč