ROUNDUP FLEX 5 l

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění  vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.
Přípravek je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny.
Účinná látka Glyfosát 480 g/l ( ve formě draselné soli 588 g/l )
Aplikační dávka 2-5 l/ha - 200 l vody/ha

Balení 5 l
Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list

 

Cena: 2 090,- Kč