ROUNDUP BIAKTIV 20 l

Neselektivní herbicid s desikačním účinkem ve formě koncentrátu ředitelného vodou k hubení jednoletých a vytrvalých jednoděložných i dvouděložných plevelů i na vodních plochách.Vhodný pro běžné použití v oblasti standardních pěstebních zásahů
Účinná látka glyphosate - IPA 480g/l
Registrovaná dávka 2-5 l/ha

Balení 20 l
Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!

Etiketa
Bezpečnostní list​
 
Cena: 6 020,- Kč