PANTERA QT

Postřikový selektivní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v cukrovce, krmné řepě, bramborách, hrachu, lnu, slunečnici, řepce ozimé, řepce jarní, máku, hořčici bílé, kmínu, v lesních školkách a kulturách, v ovocných dřevinách a červené řepě salátové
Účinná látka quizalofop-p-tefuryl 40 g/l
Registrovaná dávka 1,2-2,5 l/ha
Balení 5 l
Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list
Cena: 3 445,- Kč