NUANCE

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém, žitě a tritikale.
Účinná látka: 750 g/kg tribenuron - methyl
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Balení: 100 g
Uvedená cena je za balení bez DPH 21 %
Etiketa
Bezpečnostní list
Cena: 1 335,- Kč