LONTREL 300

Vysoce selektivní postřikový herbicid určený k hubení především hvězdicovitých plevelů (pcháč oset, heřmánky, rmen, turan, starček, lopuch aj.).
Použití v lesních síjích, zaškolkovaných sazenicích, záhony v lesních školkách.Velmi tolerantní vůči smrku - celoplošná aplikace během vegetační sezóny
Účinná látka clopyralid 300g/l
Registrovaná dávka 0,15-1 l/ha
Balení 5 l

Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list
Cena: 24 920,- Kč