HUSAR STAR

Selektivní herbicid, ve vodě dispergovatelný granulát k hubení chundelky metlice, ovsa hluchého, svízele přítuly a dalších dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém žitě, ozimém tritikale, lnu setém, lipnici luční, srže laločnaté
Účinná látka iodosulfuron-methyl
Registrovaná dávka 200-300 g/ha
Balení 3 kg

Uvedená cena je za balení bez DPH
Etiketa
Bezpečnostní list
 
Cena: 11 070,- Kč