HUSAR STAR

Selektivní herbicid, ve vodě dispergovatelný granulát k hubení chundelky metlice, ovsa hluchého, svízele přítuly a dalších dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém žitě, ozimém tritikale, lnu setém, lipnici luční, srže laločnaté
Účinná látka iodosulfuron-methyl
Registrovaná dávka 200-300 g/ha
Balení 3 kg

Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list
 
Cena: 12 612,- Kč