GALLANT

Graminicidní přípravek se selektivním účinkem vhodný do jehličnatých a listnatých dřevin
Účinná látka haloxyfop-P methyl
Registrovaná dávka 0,5-1 l/ha
Balení 5 l

Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list​
 
Cena: 6 155,- Kč