FUSILADE FORTE 150 EC 5 l

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů,
nepoškozuje žádné běžně pěstované dřeviny.Použití v lesních školkách a lesních kulturách
Účinná látka fluazifop-P-butyl 150g/l
Registrovaná dávka 1 l/ha
Balení 5 l

Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list​
Cena: 4 880,- Kč