SCORE 250 EC

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu určený k ochraně jádrového ovoce proti
strupovitosti a celeru proti septorióze celeru
Registrovaná dávka 0,2 l/ha
Balení 1 l
Uvedená cena je za balení bez DPH

Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!


Etiketa
Bezpečnostní list
 
Cena: 3 819,- Kč