KUPRIKOL 250 SC 10 l

Postřikový fungicid ve formě dispergovatelného šedozeleného prášku s využitím k asanačním postřikům asimilačních orgánů lesních dřevin napadených plísní bukovou, skvrnitostí listů a ošetření korních chorob topolů ve formě suspenzního koncentrátu
Účinná látka oxychlorid mědi 84%
Registrovaná dávka 1-10 l/ha
Balení 10 l
Uvedená cena je za balení bez DPH

Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
1.7.2020 bylo ukončeno uvádění na trh !!!


Etiketa
Bezpečnostní list
 
Cena: 1 990,- Kč