AMISTAR

Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a brambor proti kořenomorce bramborové a koletotrichovému vadnutí brambor
Účinná látka 250 g/l azoxystrobin
Registrovaná dávka 0,8-1 l/ha
Balení 20 l
Uvedená cena je za balení bez DPH

Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozmněňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!Etiketa
Bezpečnostní list
 
Cena: 34 500,- Kč