CHEMSTOP-ECOFIX BALENÍ 500 ml

Nevysychavý lep na přípravu feromonových, vizuálních a barierových lapačů hmyzu, na natírání pásů a fólií, na imobilizaci housenek, larev a dospělých stádií hmyzu. Používáme při monitorování a odchytu škůdců Lymantria monacha, Lymantria dispar a Zeiraphera griseana.
Účinnost:Na odchyt těchto škůdců používáme desky o rozměru 50 X 50 cm.Tyto desky natřeme Chemstopem pomocí stěrky, nebo za tepla štětcem o síle 0,2 - 0,3 mm.Do středu desky se umístí feromonový odparník LMD ETOKAP SL.
Chemstop lze odstranit při náhodném potřísnění jedlým olejem.
Balení 500 ml

Uvedená cena je za balení bez DPH

Cena: 243,- Kč