PHEROPRAX A

Feromonový odparník obsahující syntetický agregační feromon, založený na principu kombinace biologických látek s lákavými účinky na lýkožrouta smrkového.Používá se ve feromonových lapačích, na otrávených lapácích, případně ke zvýšení atraktivity preventivně ošetřeného dříví
Agregační feromon obsažený v ampuli je postupně uvolňován skrz stěnu odparníku (speciální plast) a láká samce i samice lýkožrouta smrkového
Účinnost 8 týdnů
Účinná látka (S)-cis-verbenol + ipsdienol
Balení 1 ks
Uvedená cena je za 1 kus bez DPH
Etiketa
Bezpečnostní list
Cena: 291,- Kč