PHEAGR IDU

Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta severského (Ips duplicatus) v lesních porostech. Návnada obsahující syntetický agregační feromon, založený na principu kombinace biologických látek s lákavými účinky na lýkožrouta smrkového. Používá se ve feromonových lapačích, na otrávených lapácích, příp. ke zvýšení atraktivity preventivně ošetřeného dříví.
Účinnost minimálně 6 týdnů
Účinná látka E-myrcenol, ipsdienol
Balení 10 ks

Uvedená cena je za balení bez DPH
Etiketa
Bezpečnostní list
Cena: 3 100,- Kč