LAPAČ ŠTĚRBINOVÝ BARIÉROVÝ

Feromonový štěrbinový ( deskový ) lapač na monitorování a odchyt podkorního a dřevokazného hmyzu. Absolutně odolný vůči nepříznivým klimatickým vlivům. Lapač se skládá ze základního korpusu se štěrbinami, výsuvné misky se sítky pro odtok vody a trychtýřku, který zamezí zpětnému úniku lýkožrouta. Mezi hlavní přednosti bariérového lapače patří : - prostorově nenáročný transport a uskladňování - nízká hmotnost, vysoká pracovní spolehlivost - snadný odhad odchyceného množství brouků - díky odtokovým otvorům se nehromadí v misce voda - absolutní odolnost vůči nepříznivým klimatickým vlivům, z toho plynoucí úspora nákladů na zimní stažení lapače a jeho opětovné jarní umístění - snadná montáž tří lapačů do hvězdice pomocí speciálního stojanu.
Umístění lapače:Při umisťování lapačů v lokalitě je nutné znát nejen bionomii škůdce, ale i vlastnosti a možnosti feromonového přípravku tj. soustavy vábidlo – lapač, zejména z hlediska záměru, jedná-li se o monitorování výskytu nebo o přímou ochranu metodou hromadného odchytu.Při monitorování je užitečné vědět, že vábidla mohou za příznivých podmínek vábit lýkožrouty z podstatně větší vzdálenosti než je 100 m.Podle toho volíme i hustotu lapačů v lokalitě, tj. dáváme je na místa předpokládaného výskytu. Když je úlovek vysoký, je třeba počítat s hustějším osazením.V zjištěných ohniskách výskytu je pro hromadný odchyt optimální vzdálenost mezi lapači 25 až 30 m.Při velkém výskytu je možné lapače zhustit na vzájemnou vzdálenost 15-20 m, v některých případech je možné 2-3 lapače zkompletovat.Vzdálenost od nejbližšího stromu by neměla být menší než 10 m, pokud se jedná o souvislou „stěnu“, optimálně 20-25 m. Na jaře se upřesňují slunečné „stěny“, které jsou z hlediska invaze lýkožrouta nejzranitelnější.Osvědčilo se použití tzv. signalizačního lapače, který se instaluje v místě, kde je možné event. úlovek kontrolovat denně ( např. u lesní správy apod.).Do tohoto lapače umisťujeme vábidlo v předstihu brzo na jaře.Objevení prvních úlovků signalizuje, že přišel termín, kdy aplikaci feromonů není již třeba odkládat.
Uvedená cena je za 1 kus bez DPH

Cena: 525,- Kč