CHALCOPRAX A

Chalcoprax® ampule feromonový lapač lýkožrouta lesklého - agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné ampuli. Vyvěšuje se bez úpravy v době rojení lýkožrouta březen/duben při 16°- 18°C do pasti. Druhá ampulka se vkládá do pasti v červnu. Délka účinnosti minimálně 10 týdnů.
Účinná látka: Chalcogran, Methyl-(2E,4Z)-2,4-decadienoat
Proti: Pityogenes chalcographus – lýkožrout lesklý
Dávka: 1 ks na 1 lapač
​Uvedená cena je za 1 kus bez DPH
Etiketa
Bezpečnostní list
Cena: 291,- Kč