[<< Zpět na všechny aktuality]

Aktuality

Ukončení výroby repelentů Aversol a Stopkus

05.02.2019 09:49

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1500 ze dne 9. října 2018 bylo ukončeno schválení účinné látky thiram.

Na základě tohoto řízení bude zrušeno povolení přípravků AVERSOL a STOPKUS  ke dni 30. ledna 2019.

- Povolení přípravků (a jejich výroba) do 30. 01. 2019
-
Prodej přípravků bude ukončen 30.7.2019

- Použití a spotřeba do 30. 1. 2020
Žádáme tedy všechny naše odběratele, aby si dodávku těchto repelentů zajistili včasnou objednávkou, nebo nahlášením požadovaného množství (kvalifikovaný odhad) do 15.2.2019
 

Je ukončeno testování přípravků s jinou účinnou látkou, v současné době probíhá registrační proces na ÚKZÚZ a SZÚ. Toto ovšem zřejmě nebude dokončeno v termínu, který by dovolil jejich uvedení na trh už v průběhu letošního roku, počítáme až s následným rokem 2020.