[<< Zpět na všechny aktuality]

Aktuality

STUTOX II - povolení od 1.8. do 28.11

02.08.2019 15:22
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto
 povoluje
 podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009  („dále jen „nařízení ES“)
 omezené a kontrolované použití přípravku Stutox II (5114-0)
viz. povolení