[<< Zpět na všechny aktuality]

Aktuality

STUTOX I - prodloužení povolení použití

29.08.2018 08:09
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto
povoluje podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 („dále jen „nařízení ES“) omezené a kontrolované použití přípravku Stutox I (1220-2)
následujícím způsobem:​ viz. příloha Stutox I