[<< Zpět na všechny aktuality]

Aktuality

Stutox I opět povolen

17.08.2017 14:10
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení
přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad
podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), tímto
povoluje
podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009
(„dále jen „nařízení ES“)
omezené a kontrolované použití přípravku Stutox I (1220-2)
následujícím způsobem:
​viz.přílohy pro lesní hodpodářství a zemědělstvi
LH.pdf
Zemědělství.pdf