[<< Zpět na všechny aktuality]

Aktuality

STUTOX I

05.03.2018 13:50
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku
na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto
povoluje podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 („dále jen „nařízení ES“) omezené a kontrolované použití přípravku Stutox I (1220-2)
následujícím způsobem:​ viz. příloha Stutox I