[<< Zpět na všechny aktuality]

Aktuality

Povolení použití repelentu Aversol

28.04.2020 12:01
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení
přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto povoluje podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009, v platném znění („dále jen „nařízení ES“) omezené a kontrolované použití přípravku Aversol (4579-0) následujícím způsobem:povolení