[<< Zpět na všechny aktuality]

Aktuality

Povolení použití Actara 25 WG

14.05.2020 20:56
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon “), tímto povoluje podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení evropského Parlamentu a Rady (ES)  č. 1107/2009, v platném znění (dále jen „nařízení ES“) omezené a kontrolované použití přípravku Actara 25 WG (4476-0) následujícím způsobem:
Povolení 

Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat: Profesionální uživatel