STUTOX II

Stutox - II je rodenticid ve formě granulované návnady k hubení hraboše polního, hryzce vodního a dalších drobných hlodavců v zemědělství, sadech a lesním hospodářství.
Účinná látka: fosfid zinečnatý 2,5 %
Doporučená dávka 5 - 10 kg/ha
Aplikace do nor nebo jedových staniček

Balení: 10 (2 x 5) kg
Uvedená cena je za balení bez DPH 21%
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozmněňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!
Etiketa
Bezpečnostní list


 
Cena: 1 820,- Kč