REGLONE

Postřikový herbicidní neselektivní přípravek k desikaci polních plodin a zelenin, k hubení plevelů v polních plodinách, ovocných sadech, vinicích, lesních školkách, nádržích a vodních tocích a k ničení nežádoucích rostlin, vegetace a řas v nádržích, vodních tocích a zarybněných rybnících.
Účinná látka diquat dibromide 200 g/l
Registrovaná dávka 1-12 l/ha
Balení 20 l

Uvedená cena je za balení bez DPH
Etiketa

Bezpečnostní list
Cena: 11 240,- Kč